It’s Snow Day in Kapolei! November 26, 2016

kapolei-snow-day